Oskeruše patří mezi vzácné stromy. V Českém středohoří je od dob středověku, kdy se sem rozšířila s vinnou révou. Lze najít spoustu názorů na to, jak se oskeruše dále dostala na moravské a české území. Mezi lidové názory na její původ patří přinesení rostliny v době tureckých válek, kdy k nám měla být donesena z Balkánu. Dalším názorem je, že ji sem zanesli už staří Římané, jejichž vojska ji vysazovala na dobytém území, takže sloužila i jako obdoba hraničních kamenů (Limes Romanus).

Oskeruše se může vyskytovat jako solitér ve volné krajině – pak má výšku asi 10 až 15 m, šířka koruny až 20 m – nebo v lese, kdy je vyšší než v otevřené krajině – její výška je na úrovni okolních stromů, další odlišností je menší koruna. Oskeruše je sice teplomilná rostlina, na druhou stranu vzrostlé stromy jsou mrazuodolné (vydrží teploty do −30 °C), dává přednost prosvětleným suchým a málo vlhkým stanovištím, která jsou bohatá na živiny. Je odolná proti exhalacím a smogu.

V 50. a 60. letech 20. stol. byla oskeruše zařazena v okresech Litoměřice a Lovosice mezi chráněné druhy rostlin. Do seznamů byly pravděpodobně zařazeny všechny tehdy známé oskeruše, celkem asi 40 stromů. Plodnost stromů je velmi nestejná a zdá se, že není v přímém vztahu ke stáří stromů. V sz. Čechách výrazně převládají exempláře s “hruštičkovitými” malvicemi nad typem s malvicemi “jablíčkovitými”. V roce 2003 byla plodnost oskeruší spíš malá, mnohé stromy byly sterilní. Plody jsou sbírány ke kompotování, přípravě marmelád i pálenky - Přezrálých spadaných plodů se používá k výrobě poměrně vzácného a velmi ceněného destilátu (tzv. oskorušovice). Pro vysoký obsah tříslovin byly kdysi plody používané i jako přísada do jablečného moštu. Dřevo je velmi kvalitní, používalo se k výrobě vinařských lisů.
Semenáče byly i v sz. Čechách, podobně jako v jiných územích střední Evropy, nalezeny jen vzácně. Zpravidla chybějí i v blízkém okolí vzrostlých a již dlouhou dobu bohatě plodných stromů. Častější je případ zmlazování z kořenů. Oskeruši najdeme zřídka vypěstovanou ze semen, protože plody obsahují látky brzdící klíčení. Přirozenou cestou ji rozšiřují ptáci, kteří oplodí stráví a semena pak rozšiřují trusem.
Přehled nejmohutnějších stromů v Čechách:

Obec, poloha, obvod, ochrana:

- Jenčice 50°29.3315; 14°0.2821 390 § - nachází se uvnitř obory, nutno projednat s majitelem
- Těchobuzice 50°34.1620; 14°11.7996 320 §
- Bílina, Kaňkov 50°32.6676; 13°45.2117 316
- Knobloška 50°33.0530; 14°5.4089 310
- Litoměřice, Bídnice 50°32.7850; 14°6.1990 300
- Průhonice, park cf. Kovanda 2001 298
- Kamýk, zahrádky 50°33.4491; 14°5.2292 290
- Zbožná - Kletečná 50°33.5586; 13°58.6121 275
- Žalhostice, jz. Radobýlu 50°31.6751; 14°5.3270 266 §
- Dolní Řepčice 50°33.4130; 14°14.5870 258
- Zbožná - Hrušovka 50°33.3326; 13°58.6277 250

Nejmohutnější oskeruše v Čechách roste na katastru obce Jenčice. Obec byla založena asi před 750 lety, dnes má více než 300 obyvatel. V nedávno vzniklém znaku obce je věž s cimbuřím, korouhví a po stranách se stylizovanými plodnými ratolestmi oskeruše.

FaLang translation system by Faboba