Záznamy z historie

Na čedičovém úpatí košťálovském dařila se odedávna výborná réva, stejně jako znamenité druhy ovoce.  Zpracovávati ovocné plodiny továrnicky měla „První česká akciová továrna na zužitkování plodin v Třebenicích“, která přešla po letech do soukromých rukou p. Ferd. Kraupnera. 


V pořadí druhým nejstarším papírem je akcie První české akcijní továrny na zužitkování plodin v Třebenicích vydaná 24. prosince 1895 v počtu 1.000 ks po 200 K. Firma však brzy přešla do rukou Ferdinanda V. Kraupnera a jako akciová zanikla. Věnovala se výrobě ovocných i zeleninových konzerv, ovocných vín a likérů.

Již předchůdce, pan Antonín Vlasák, započal velmi slavnou éru výroby likérů v Třebenicích, včetně dalšího neméně významného jména třebenického – Antonína Vanického. Třebenice se tak svými specialitami ve 30.letech proslavily téměř po celé české zemi. Po jeho smrti vede ji Karel Kraupner. Podnik jest též výbornou váhou českého kapitálu na severu, povšímaného Němci a opomíjeného českými investicemi (kapitály bank, utopené v Haliči, Bukovině a j., mohly zde vykonati lépe svoje poslání.). Továrna zpracovává ovoce i zeleniny vším možným způsobem (kompoty, marmelády, povidla, ovocná vína, nakládaná zelenina, likéry).

Elektrická energie vlastní výroby a spotřeby. Největší spotřeba jablek a švestek (prvých na 200, druhých přes 100 vagonů ročně). 

Švestky zpracovávají se na povidla a slivovici. (Největší vakuum po skončené várce vychrlí 30 q povidel. Slivovice vyrobí se ročně 300 hl.) 

Za války šly výrobky továrny po celém Rakousku a zvláště hojně do zemí okupovaných. Podle obratu peněžního a počtu zpracovaného materiálu jest Kraupnerova továrna největší firmou svého druhu v Československu. Za světové války vznikla v Třebenicích nová podobná továrna Víden – Rybář, která dobře prospívá.  Menší výroba spec. likérů jest firma Ant. Vanický. V městě je rovněž několik závodů na vývoz ovoce z Třebenicka.